a Deaf Hungarian in the European Parliament?!

machine translation (?)
political announcement
8 February 2009

The national committee of FIDESZ, Hungarian Civic Union, approved its list of candidate members for the European Parliament on January 17, 2009. Dit is een belangrijk historisch moment omdat een Hongaarse dove persoon, Ádám Kosa, op de lijst staat en dus kandidaat is om zijn landgenoten te vertegenwoordigen. This is an important historic moment because a Hungarian deaf person, Adam Kosa, on the list and therefore a candidate for his countrymen to represent.

Doordat dhr. By mr. Ádám Kosa de nationale voorzitter is van de Hongaarse dovenorganisatie zal hij de belangen van doven en slechthorenden rechtstreeks kunnen vertegenwoordigen in het Europese Parlement. Ádám Kosa national chairman of the Hungarian organization will extinguish the interests of deaf and hard of hearing directly represented in the European Parliament. En hij kan ook een belangrijke vooruitgang te realiseren voor de hele groep van personen met een beperking in Hongarije en in gans Europa. And he may be an important step forward to realize the whole group of people with disabilities in Hungary and throughout Europe.

De Europese parlementaire verkiezingen hebben plaats op 7 juni 2009. European parliamentary elections held on June 7, 2009. De beslissing ligt in handen van de burgers van Hongarije! The decision rests in the hands of the citizens of Hungary! Fevlado en de EUD ondersteunen volledig de kandidatuur van dhr. Fevlado and EUD fully support the candidacy of Mr.. Kosa en hopen dat er een eerste Doof Europees parlementslid komt in 2009! Kosa and hope that a first Deaf MEP in 2009!

Leave a Reply

Your email address will not be published.